Thay đổi đường dẫn AdminCP mặc định trong Xenforo

G.A.M.E

Moderator
Một trong những biện pháp cơ bản để bảo mật cho Xenforo là việc thay đổi AdminCP – mặc định là admin.php

Nếu như trong vBulletin bạn chỉ cần đổi tên thư mục AdminCP và sửa lại trong config.php thì bên Xenforo lại rắc rối hơn một chút. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể.


Hướng dẫn thay đổi AdminCP mặc định trong Xenforo
Bước 1: Đổi tên admin.php thành tên bạn muốn.

Bước 2: Mở tệp tin /library/XenForo/Link.php và tìm từ khóa:

$outputLink = ‘admin.php‘ . ($append !== ” ? ‘?’ : ”) . $append;
Thay admin.php thành tên mới mà bạn chọn.

Bước 3: Mở tệp tin /library/XenForo/ViewRenderer/HtmlAdmin.php và tìm:

$this->_response->setRedirect(‘admin.php?tools/run-deferred&redirect=’ .
Thay admin.php thành tên mới mà bạn chọn.

Bước 4: Vào AdminCP thông qua tên mới của bạn, sau đó vào Appearance > StylesDefault > StyleTemplates. Tìm template theo từ khóa sau: moderator_bar.
Sau đó thay hết admin.php thành tên mới (nên dùng tìm và thay thế trong Notepad cho nhanh).

Nguồn sưu tầm​
 
Top